Happy Birthday Faranak

تاریخ مراسم

1397/04/08

فرانک رهنورد

شمارش معکوس تا روز تولد

کارت دعوت

تقویم دل من نسبتی با تقویم های جهان ندارد
میان برگ ریزان خزان هم می بینی نوشته اند بهار
آن لحظه که عشقم خندید

به شوق اولین لبخندش بزمی برپاست
حضورتان در این بزم شوق دو چندان دارد

آدرس

تاریخ
1397/08/04 ---- چهارم آبان ماه هزار و سیصد و نود هفت
ساعت: 23 & 19 ---- نوزده الی بیست و سه
آدرس: پاسداران، میدان هروی، پایین تر از میدان شریفی

موقعیت مراسم